Nhện đỏ và biện pháp phòng trị nhện đỏ hại cây ớt

Đăng bởi: - 23/12/2020

Nhện đỏ hại cây ớt là một trong những sâu bệnh gây hại nghiêm trọng. Bệnh làm cho cây sinh trưởng kém, ảnh hưởng đến năng suất cũng như giá trị kinh tế của người làm vườn. Bài viết này giúp bà con nhận biết nhện đỏ và biện pháp phòng trừ nhện đỏ hại...