Thuốc trừ bệnh sinh học

Thuốc trừ bệnh sinh học, an toàn với người sử dụng cũng như môi trường, đặc trị các bệnh: Vàng lá thối rễ