GS.Nguyễn Lân Dũng về thăm và làm việc tại công ty

Đăng bởi: - 22/08/2015

IMAG0803

GS.Nguyễn Lân Dũng về thăm và làm việc tại công ty

IMAG0808

GS.Nguyễn Lân Dũng phân tích về công dụng của Chế Phẩm Sinh Học

giao-su-nguyen-lan-dung-ve-ha-tinh

GS.Nguyễn Lân Dũng về thăm và chia sẻ cùng bà con

IMAG0800

Hội trường buổi nói chuyện của GS.Nguyễn Lân Dũng cùng bà con

IMAG0832

Chuyên đề ứng dụng công nghệ sinh học vào trong trồng trọt

IMAG0837 (1)

Kỹ Sư Nông Nghiệp : Chia sẽ cùng bà con