CHẾ PHẨM SINH HỌC A4 DÙNG CHO CÂY MĂNG CỤT

Đăng bởi: - 16/08/2014

HDSD CHẾ PHẨM SINH HỌC A4 DÙNG CHO CÂY MĂNG CỤT   I. Công dụng chế phẩm sinh học “A4” Khi sử dụng chế phẩm sinh học “A4” cho cây măng cụt sẽ giúp giảm từ 30 – 50% lượng phân bón các loại tùy theo chất đất, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của...