ABI-Trichoderma

150,000 

Bổ sung vi sinh vật có lợi vào đất.

Phòng ngừa vàng lá thối rễ, cải tạo đất tới xốp.

Ủ phân chuồng và xác thực vật nhanh hoai mục.

Hạn chế nấm bệnh gây hại trong đất.

Danh mục:

Mô tả

  • Cơ chế hoạt động.

Trichoderma có khả năng phân hủy xác thực vật thành các chất hưu cơ, nhanh hoai mục, chuyển hóa dinh dưỡng giúp cây trồng dễ hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Trichoderma có khả năng ức chế các loại nấm bênh, vi khuẩn có trong phân, xác thực vật phòng các bệnh thối rễ, lở cổ rễ cho cây trồng.

  • Cách sử dụng:

Bón cho cây trồng:

1kg trichoderma pha 200 – 300 lít nước tưới ướt đẫm quanh gốc( mùa khô)

Rắc trực tiếp quanh gốc hoặc trộn chung với phân ( vào mùa mưa).

Ủ phân:

1 kg ủ với 2 tấn nguyên liệu.