Cách tăng năng suất và chất lượng cây ăn trái

Đăng bởi: - 14/03/2020

Để tăng năng suất, chất lượng cây ăn trái thì ngoài việc nuôi dưỡng cành sinh sản, xử lý ra hoa, chăm sóc trái liên tục được diễn ra hằng năm bạn cần có một cái cây luôn khỏe mạnh, sung mãn. Để một cái cây luôn khỏe mạnh, sung mãn bạn cần phải có...

canh tác hóa học

02 lỗi thường gặp trong quá trình canh tác hóa học

Đăng bởi: - 14/03/2020

Đối với canh tác hóa học, việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV chưa bao giờ là ổn đối với nhiều bà con nông dân. Việc sử dụng như thế nào cho cân đối để không gây ảnh hưởng, thoái hóa đất là vấn đề gần như ai cũng quan tâm. Trong quá trình...

Ảnh hưởng của làm đất đến việc đất bị thoái hóa

Đăng bởi: - 13/03/2020

Việc làm đất cho các vụ mùa ngắn ngày đã và đang góp phần làm cho đất bị thoái hóa, các loại rau màu, cây ngắn ngày, phương pháp canh tác thông thường là sau mỗi vụ thu hoạch cây trồng, người nông dân thường phải thực hiện việc làm đất ( đặc biệt khi...

Quan điểm sử dụng các chế phẩm vi sinh vật

Đăng bởi: - 05/03/2020

Những gì nhà nông chúng ta biết được về vi sinh vật phần lớn từ các chuyên gia, các nhà cung cấp chế phẩm vi sinh vật. Họ chứng minh cho chúng ta thấy vai trò của vi sinh vật là vô cùng quan trọng, họ dẫn dắt chúng ta theo kiểu “ không có...

Khái niệm về chất hữu cơ và phân hữu cơ

Đăng bởi: - 27/02/2020

Chất hữu cơ là các vật liệu hữu cơ như cành cây, thân cỏ, xác động vật,… các vật chất chưa qua chế biến. Phân hữu cơ là loại đã qua chế biến (ủ phân). Là hợp chất hữu cơ dùng làm trong nông nghiệp, hình thành từ phân người, phân động vật, lá và...

Nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc BVTV sinh học

Đăng bởi: - 19/02/2020

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách đang, đúng liệu thương và thời điểm đang là mấu chốt của thành công của sản canh tác nông nghiệp . Ngày nay xuất hiện rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật sinh học . Vậy làm sao để sử dụng cho đúng thuốc bảo vệ...