Lai tạo thành công thêm 3 dòng cà phê vối chín muộn

Đăng bởi: - 20/08/2014

Lai tạo, tuyển chọn thành công thêm 3 dòng cà phê vối chín muộn    Để phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam, sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, đến nay Viện Khoa học kỹ thuật nông – lâm nghiệp Tây Nguyên đã lai tạo, tuyển chọn thành công thêm 3...

Chế phẩm sinh học phân bón lá A4

Đăng bởi: - 04/08/2014

Theo các nhà khoa học, bón phân qua lá thậm chí còn tốt cho cây hơn là bón qua rễ, bởi đây là cách nhanh nhất mà chất dinh dưỡng được cây hấp thụ. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là sử dụng phân bón lá loại gì? sử dụng như thế nào? để đem...